Stay Calm

Stay Calm

Cuộc sống vẫn tiếp diễn mỗi ngày. Tôi thấy cuộc sống quá nhiều điều để bận tâm nhưng rồi qua những trải nghiệm, ta dần nhận thức rõ hơn tất cả chuyện mình làm, biết rõ dần thật sự con người mình thế nào, biết chấp nhận bản tính, điểm yếu của mình, sẽ dần biết bình tĩnh chấp nhận tất cả chuyện. Sẽ có những con người đi ngang đời mình, những thay đổi trong môi trường sống, những lúc lên và xuống nhưng điều quan trọng với tôi nhất là khi tôi vẫn sống, vẫn nghe những bản nhạc yêu thích, vẫn đọc những cuốn sách, vẫn gặp những con người thú vị, vẫn đi được những nơi mình muốn đến, vẫn cố gắng đạt những mục tiêu tiếp theo và vẫn làm được những chuyện mình yêu thích.

Johnny Depp nói trong “Ellen” khi được hỏi cảm giác của ông khi lên tuổi 50:
“I feel calmer. You know more calm. You know less well not less weirdness but less rage, less drama.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: