Grandma studies English

10295966_807502702594125_4663353380815784616_o

This morning I saw an impressive thing. A grandma who is above 70 year old with salt and pepper hair and wrinkles doing her English lesson on a computer under a personal tutor guidance.

.
I’m trying improve my English communication at Wallstreet English center, an English school for adult and businessman – busy man. So it’s not strange to see middle-age people coming here to improve their English or start to learn from zero.
But seeing a grandma at above 70 year olds studying here strongly impressed me. So many women at her age just stay at home, play with her kids and do some boringly repeated daily routine. Somehow, it emphasizes me that no matter what your ages, you should and you totally can study any new things, improve what you ain’t really good at.
Wow. I love reading new books, meeting new people, learning a lot about this world and going everywhere I haven’t been to. This picture gives me strong motivation and inspiration. Definitely.

So how about you? Do you keep doing something new, studying something and updating yourself?
Because “my” grandma was busying with her English lesson so I couldn’t talk to her. Next time, sure that I will have a chat with her. Hehe

P.s: To Wallstreet English in Vietnam, I think this one is really good to use for your marketing. 😉

(Vietnamese)

Mới đây, mình trông thấy một bác ít nhất cũng phải trên 70 tuổi, ngồi học tiếng anh căn bản tự nhiên làm mình “đứng hình”. (một cảm xúc gọi là “Tình yêu sét đánh” với bác haha)

Bản thân mình cũng tò mò, muốn biết nhiều, đọc nhiều, đi nhiều vì thật sự cuộc sống có quá nhiều điều thú vị và mới mẻ để biết tới, để áp dụng. Nên việc nhìn thấy hình ảnh của bác học tiếng anh lại là nguồn thúc đẩy, động lực và cảm hứng.

Theo quan điểm của bản thân, ngoại ngữ và sách là hai nguồn cực kì quan trọng để tự học hỏi kiến thức, mở rộng tầm nhìn, có thêm cơ hội và bước ra thế giới.

Bạn nghĩ bao nhiêu tuổi chúng ta nên ngừng tiếp thu, học hỏi những kiến thức mới? 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: