Bucket list: #41. Be naked on a beach

Finally, I did one more thing in my bucket list: #41. Be naked on a beach It’s an exploring to one to TOP 10 the wildest beaches in the world chosen by BBC. Even the tide was so strong but it’s still amazing to be there. No people around. So I couldn’t hold myself fromContinue reading “Bucket list: #41. Be naked on a beach”

Entertaining but useful as well, watch The Apprentice Asia!

You have free time and need a TV show relaxing to entertain but also want to open your mind, learn something useful for your life and especially for your career. So “The Apprentice Asia”, The Asia version of The Apprentice is the best one for you to enjoy, on my opinions. The show got talentsContinue reading “Entertaining but useful as well, watch The Apprentice Asia!”

Dessert #1: Bánh Flan chưng

Bản thân thích ăn đồ ngọt nên ngoài mấy món chính cũng muốn học làm mấy món dessert tráng miệng. Món đầu tiên muốn làm là bánh Flan. Ban đầu nghĩ là khó nhưng khi làm thấy dễ. Nhưng cuối cùng nhận ra thực ra, dễ làm bánh flan ăn ngon nhưng để làm bánhContinue reading “Dessert #1: Bánh Flan chưng”

Kinh nghiệm thi tuyển Quản Trị Viên Tập Sự – Management Trainee Program

Với kinh nghiệm tìm hiểu chương trình Quản trị viên tập sự đến khi đi thi và đậu chương trình quản trị viên tập sự của một công ty, và cũng như một số bạn hỏi lời khuyên kinh nghiệm, chia sẻ khi thi, nên mình viết bài này với rất nhiều thông tin chiContinue reading “Kinh nghiệm thi tuyển Quản Trị Viên Tập Sự – Management Trainee Program”