Monthly Archives: September 2014

Say Hi to Totoro

Instead of spending my time to study Chinese as usual, I decided to watch “My Neighbor Totoro”, a famous animation Japanese film. It’s really worthy to watch this one. Simple but full of joys.

Animation is still my one of my most favorite film ever. Everything in animation films is simple and meaningful, from images, characters, stories to sound tracks. For adult, life turns to be complicated and many things happen everyday. Living simply is one thing many people wants  but it’s not easy at all. Sometimes, watching animation films is a good way to forget everything complicated and troubles in your life, to pretend to be a kid who never think about what happens when he grows up, to recall about what life should be, to rethink about the values in every relationship in life and also to appreciate you are still alive.

my-neighbor-totoro-27257-1920x1080

Tagged ,

Gom đi gom lại về đơn giản.

Bên đây, nhiều thời gian một mình với một mình, mọi thứ cũng chậm rãi, đều đặn, tuần hoàn, mình cũng không phải hối hả, bận rộn, lo lắng suy nghĩ suốt mọi chuyện như hồi ở Việt Nam. Thì cũng đúng, thời gian sinh viên, áp lực ra đời, công việc, hướng đi mà. Tốt nghiệp xong thì áp lực còn nhiều hơn nữa, nhìn nhận việc nghiêm túc và kĩ lưỡng hơn khi phải xem công việc, hướng đi của bản thân.

Giờ thì kế hoạch trong vòng 9 tháng tới, mục tiêu rõ ràng, phương tiện thực hiện cũng rõ ràng.  Đó là Chinese, đó là Management, đó là Experience, là Orientation.

23 tuổi. Nhiều khi nhìn lại xung quanh rồi lại nhắc mình. Mình 23 tuổi. Nhìn về nhiều người thân lớn tuổi hơn, mình cảm thấy đời còn dài, còn nhiều chuyện làm lắm, tự nhủ bản thân có gì phải xoắn, cứ từ từ làm tốt từng chuyện. Lại nhìn về những em nhỏ tuổi hơn hay những bạn bằng tuổi, mọi người đang nhiệt huyết đi theo những hướng riêng khác nhau, đôi khi tự hỏi một cách vô thức, hướng đi của mình thì sao? Tại sao lại so sánh với hướng đi của mình với mọi người khác? Có tốt không, có ổn không?

Nhiều lúc thấy mình cứ suy nghĩ vội vã quá, cứ mong tiến nhanh đến những mốc dự kiến càng sớm có thể, cứ muốn kiểu “đốt cháy giai đoạn”.

Nhưng cuối cùng, gom đi gom lại, thấy mình vẫn là một người suy nghĩ mọi chuyện đơn giản, thích chuyện đơn giản, những con người đơn giản, đồ vật cũng đơn giản, mối quan hệ đơn giản, một cuộc sống không phức tạp.

Thích học này học nọ, thử thách bản thân này nọ, cả việc gáng xin được học lớp management thì cuối cùng mình cũng cảm thấy không muốn làm đao to búa lớn đối diện với quá nhiều chuyện phải handle để rồi đánh mất thời gian dành riêng cho mình và gia đình, để dễ dàng mất cần bằng và để trôi thời gian mà không biết quý trọng.

Thích gặp gỡ, nói chuyện nhiều người nhưng cuối cùng chỉ muốn thu mình lại với vài người bạn đơn giản, nói chuyện vui vẻ, chân thành với nhau, chẳng phải giữ vẻ mặt, ý tứ, làm “người tốt” với nhau.

Nói thích đi nhiều, travelling nhiều nhưng gom đi gom lại, cuối cùng vẫn muốn một chỗ của riêng mình, không nắng, không mưa, không nhiều biến động, enjoy không gian riêng đơn giản và tĩnh lặng.

Những vị trí, vật chất, một công việc tốt, phù hợp, với mình, cố gắng không ngừng cũng chỉ đảm bảo cho những điều trên.

Sống đơn giản nhưng cũng phải thực tế.

Phức tạp thì dễ lắm, nhưng mà làm sao để “Đơn giản” cái đấy mới thật sự khó.

Một chiếc iPhone thiết kế đơn giản những để đạt được sự giản đơn lẫn tinh tế không biết đã làm Steve Jobs chửi nhân viên như thế nào.

Đối mặt xung quanh nhiều giả thật, tính toán, mưu toan để tránh, vấp, dính liếu cũng không phải đơn giản.

Tỉ người trên thế giới này nhưng để gặp người bạn mở lòng với nhau, hợp ru trong suy nghĩ, cuộc sống không phải là dễ.

Cuộc sống chỉ muốn thương hay yêu một người nhưng trong một tỉ người, một người để cảm thấy là đủ cũng không phải là dễ.

Sống với nhau mà biết trọng cái nghĩa nhiều hơn cái tình, cũng không phải là dễ đối với nhiều người.

Updated: 

– Đôi khi xung quanh có quá nhiều sống phức tạp quá, giả tạo quá, họ không sống với con người thật, hoàn cảnh thật của mình, họ khoác lên những cái gì họ cảm giác người khác sẽ thích chứ không phải những thứ của chính họ. Đôi khi chỉ vì hòa nhập mà những người khác cũng tham gia vào sự phức tạp và giả dạng ấy.

– Tách ra đám đông không phải là dễ, nhưng tách ra rồi thì sẽ thấy thoáng khí và dễ thở, rồi cũng sẽ nhìn ra dễ dàng người nào mình cần quý, cần trân trọng và giữ trong cuộc sống.

– Cái gì cũng cần take time để trải nghiệm và học, ngẫm nghĩ ra nhiều điều. Nên trân trọng những gì tốt xấu đã xảy ra với mình.

– Viết là một cách của mình để ngừng lại, để ngẫm nghĩ và chiêm nghiệm.

.

IMG_0200

我很喜歡這些

Tagged

Yeppp! I can study management right now!

I just got the permission from the teacher of a management class to study that class. It’s really AWESOME!

Last week, I tried to find a management class to take beside studying Chinese. I found one and tried to sneak into the class. I was excited to listen to the lecture of Professor Carol about management, global business and also about many things about being a manager, a leader in an organization. I really want to study this whole class so I decided to make a confession to her and hoped she would allow me to study her class. At least just come and listen. Then she asked me to ask the permission from the department that is responsible for my scholarship program. I already knew that I’m allow to do everything, except taking part time jobs and illegal things. But I still asked my language center. They just told me that I should ask the professor.

Today, I was quite nervous and also felt confident a little bit. I showed her my enthusiasm and excitement by paying all attention to her lecture and also raising my hands a few times to answer the question. I approached her in break time to ask her approval. I was gonna convince her with many “big” words but she immediately answered: “You can take this class illegally but have to put your name into the list (to make namecard”…. AWESOME! I just know to say “Thank you”. And then I approached her again just to ask her one more favor. “I don’t need (actually I really want to so I also say) … or I’m not allowed to form a group, right?” Because I was not sure whether I was allowed or not.

But I was shocked to heard : “You can”. I also just knew to bow my head down and say “Xie Xie! Xie Xie (Thank you! Thank you!). Finally, I had my own group. They are really nice Taiwanese students. We will work together, do presentation and learn a lot good things.

So beside Chinese, I will study Management for 4 months. (Will take another class after that). Actually, taking a business/management class in Taiwan was already in my plan when I was still in Vietnam. Yeah! Awesome. Just one more activity in my plan need to take. Will! Sure!

I have to say that: Beside the exciting feeling, I also feel a little bit of nervous, worry and pressure. Because I will be more busy, less relaxing, more studying for this class, because when I took it, I really mean it seriously. I don’t want to disappoint my professor when she did allow me to take the class, and also I don’t want me to perform not well. Especially, to perform well, study well, communicate well, I need to use English really efficiently and properly when I talk, I write, I read, I present anything to the class. Many business, economic words I haven’t known before.

But above these obvious feeling, I take them as a good challenge to take over, to learn, to step out of my comfort zone, as a good opportunity to know more, to practice and learn leading and management skills.

I love it!

IMG_1782

Tagged

Bucket list: #49. Have the first ever photo in Studio : I’m a chameleon!

Usually, I feel like I’m a chameleon with many colors in my personality, my ability and my life.

With so much experience since I was a child until now, some happened unexpectedly and some I made it happened. Been done some short-time positions (waiter, real-estate broker, trainee, leader, monitor, an officer,…) and also read books in many different fields. Especially, I love to experience, listen to the stories of interesting people in life then trying to figure out what’s wrong and what’s right, travel to the places I haven’t been to.

I like this quote from “Albert Einstein”: I have no special talent. I am only passionately curious.

Yes! I’m not excellent at one side, but I can be good at some sides. The best thing I feel proud of myself is always being positive and trying to get better in everything.

Until now, I feel satisfied with the way I have been being on and feel no regret ’cause I have been trying and experiencing. Strong confidence and steady believe in myself come from some success I got and also from the failure that taught me valuable lessons.

Just let me alive. I will work out everything. Stay strong and beat the limit.

Chameleon.

I look quite serious but I also often make jokes and some told me you are really funny and sincere.

I work hard but also play hard.

Marketing, Sale, IT, Operation, Hospitality, Entertainment, Service, Business, … I can work well in those as long as I try and I want.

I’m a social person but I’m definitely a family person.

I’m sometime quiet but sometime talk a lot.

I like western living style, open but I also have something consistent of an Asian country I don’t wanna change.

I look cold outside but I like to do something surprising and sincere for others.

I like pop, ballad, country songs but I also love r’n’b, dance, electronic.

You can ask me to stay and enjoy at home or you can ask me out to do any activities even the pub, bar!

You can travel with me to natural places or artificial places. I love both.

I like reading books, learning about the culture but I also like to watch entertaining TV shows.

I can make friend with many people around the world in many sections, fields, levels and jobs but I just want to be in relationship with one.

I love travelling but finally, just enjoy most at my own cozy place.

You will see many sides in me ’cause I’m a chameleon.

The first ever photoshoot in Studio

The first ever photo in Studio

Completed one in bucket list: 49. Have the first ever photo in studio.

My brother, Ky Thuan Tin, one day asked me to take the photo with the 1st Runner Up in a beauty competition. I hadn’t experienced this kind of thing before. So just do it! and Bang! I got my first ever photo in Studio. Don’t ask my naked photo. I just took off my Tshirt. Haha. That’s it.

Tagged , , ,

‘Cos you only live once, once!

Yeah! Recently, I feel much better. Everything is going really well. I love my Chinese, I love my friends, I love Taiwan, I love food, I love my class, I love my professor, I love my place, I love to travel more, study more. I love everything right now. So forget everything used to make me feel worry and disappointed. Shake them off.

It’s time to live it up more. Hehe. Just listen to this song again since last year. The lyrics is so meaningful. Please don’t skip it. Listen to this song and understand the lyrics!

We worry about work, worry about money
worry if the punch line’s funny
we worry if the sky is gonna fall
we worry about winning, worry about losing
worry about the roads we’re choosing
we worry if that someone’s gonna call

We spend so much precious time tryna figure out
what this crazy maze of a beautiful world is all about

So kick on back, fill your cup
put on your favourite song, turn it up
find a little peace of mind in the sunshine
don’t waste your days looking at the clock
say I love you to the ones you got
don’t leave a lifetime of rights
on the wrong side
‘cos you only live once, once, once
you only live once, once, once

We worry about truths, we worry about lying
we worry about how much we’re trying and
when it’s all gonna come to an end

We spend so much precious time tryna figure out
what this crazy maze of a beautiful world is all about

Tagged

I have no special talent. I am only passionately curious.

Albert Einstein

輝協 (HuiXie), why do you keep smiling every day?

That’s the question my Chinese teacher asked me when she just came into class. I told her that I haven’t  been happy recently, got problem with my personal relationship. This morning happened one thing that really made me too depressed. But what could I do? I try to stay positive and focus on the important and worthy things. Life moves on.

Then, she drew me a picture: “Huixie te nu peng you”, she drew my new girl friend. and my girl friend is Taiwanese. Haha. Xie xie Lao Shi.

IMG_1744

And these are some pics of us drawing other members in class:

First, I drew Qiao Ben, my Japanese classmate with his hairy chest. :))

IMG_1751

I also just made flashcards to improve my Chinese vocabulary. Let see how many words I will learn.

Chinese Flash cards

Chinese Flash cards

Tagged ,

Meaningful Words about Love from a bible

Just saw a post on my friend’s facebook. “It’s from a bible” as my friend said. I feel like I still need to learn how to be in a relationship. But one thing I’m sure, when you are too deep to something, you will be easier to lose control. I did and learnt from it.

“Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. It does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails. (1 Corinthians 13:4-8 NIV)”

Tagged ,

Chinese learning review: 2 weeks

Until today, I have taken Chinese class for 2 weeks. so how do I feel?

First, my class:

– My teacher is really funny and so nice to us. Even she is about 36 year old but she looks still young and always be full of energy. She usually say “Hen hao” or “Fei chang hao” to encourage us to practice Chinese. She also usually make a lot of joke to make us laugh and relax. So she is one of the most friendly and funny teacher I have ever had. Don’t have any complaint about her.

– I have 5 classmates from Japanese,  Venezuela, Russia, Turkey and Panama. Of course I’m the only Vietnamese in the class. Everyone seems to be nice and enjoys the class. I really wanted to have some girls in my class but quite a little bit disappointed to know we don’t have any girls in class. It’s still okay anyway. Hope that we will enjoy and know more about each member.

Second, my Chinese (Sure!):

– So now I have been learning some basic conversation, not enough for an interesting conversation but at least to start a conversation. The important thing is pronunciation. I can practice my listening, writing and reading skill at home but my speaking skill is still bad. Sure that everyone gets trouble at the beginning steps. As a Vietnamese, my native language doesn’t have pronunciation for “J”,”Q”,”Z”,”SH”,etc. So it’s hard for me to pronounce right. And you know. I also have trouble with my tongue. My English speaking is not much fluent and even when I speak Vietnamese, my own native language. My Vietnamese pronunciation is not correct at 80%. There is a story about my speaking ability when I was a child. I couldn’t speak clear every word and was joked a lot by other kids. It has been improving year by year. I know my weakness. Communication is not all about correct pronunciation. Anyway, I need to practice everyday and often to correct it.

– I usually spend a lot of time at home and library to do homework. It’s good because all my homework are always above 90 out of 100. But right now, I think that I need to find a way to practice speaking and Chinese conversation. Yes! I have to. Will write another post after 1 month study. I must tell you at that time:  Yeah, I can communicate to local people here, discuss with them some regular topics.

 And … photos as usual haha:

IMG_1163

My “Hen Mei” (beautiful) teacher

IMG_1196

Haha! Russian, Japanese and Venerudela classmate

 IMG_1178

A small quiz about Chinese characters. I’m good at this small game ha :))

IMG_1195

Usually being in the library to study. I have to say. I love to study here. So quite, easy to focus, so comfortable and also save the electricity at home :))

Tagged , , ,

My 2014 Mid-Autumn Festival in Taipei, Taiwan

This is the first time I have mid-autumn festival outside Vietnam.

Because mid-autumn festival, lantern, moon cake, … they are all come from China so I did think that the Mid-Autumn festival here would be really special with a lot of fun stuffs and also nice decoration. But … NO! No decoration, No lantern. Just moon cake and barbecue.

Vietnamese still have to work this day but Taiwanese have a day off today so… many stores closed, library closed too. so I just had breakfast and learn Chinese at Starbucks then I might have just stayed and enjoy this festival at home. But Mario, my flatmate asked me to go to Elephant mountain to see fullmoon. A gorgeous pic of taipei city with the moon? Sound attractive to me. So I decided to go. The weather was too hot. And poor me and someone thought the same as me, the moon is on the other side of mountain, not the same. But anyway, I got a good time going out around.

Some pics:

IMG_9581

Taipei city at night

IMG_1501

You can see the full moon 😉
IMG_1535I and Taipei 101

IMG_1534

A couple 😛

IMG_1507

Suddenly, I saw this gay performing this thing :))

IMG_1526

It’s really interesting to see this kind of play! I used to see it on Television in Vietnam when I was a little child.

This song, The moon represents my heart, is a really famous song in China and also in Vietnam. Good rhythm and also meaningful lyrics.

Tagged , ,