Tự nhắc mình!

Giữ mọi chuyện đơn giản thôi. Hạnh phúc và vui buồn cũng chỉ là một cảm xúc ở một thời điểm nhất định và có thể thay đổi rất nhanh chóng. Cho nên có buồn thì cũng cho qua mau, tìm động lực để thay đổi. Có vui thì cười một cách thoải mái. TrongContinue reading “Tự nhắc mình!”