Thế thôi! Chẳng chút lăn tăn.

Không ai sống dùm cuộc sống cho ai cả. Ai cũng có tính cách riêng, sở thích riêng, cuộc sống riêng và mục tiêu riêng. Ai cũng có những vấn đề của mình và trước tiên cũng phải tự mình giải quyết hết.

Ai cũng có những câu chuyện riêng, quá khứ riêng, trải nghiệm riêng đem đến cho họ cách suy nghĩ và hành động hiện tại.

Mà ..

Nhiều người lại suy nghĩ và áp dụng lối suy nghĩ, quan điểm của mình lên cho người khác. Đôi khi cái phù hợp với mình chứ chắc phù hợp với người khác.

Nên …

Nếu quan tâm, giúp đỡ chuyện người khác thì rất tốt nhưng trước hết cũng biết lo chuyện của mình. Và chuyện giúp đỡ người khác cũng phải biết cách mà giúp đỡ, chứ không phải can thiệp. Trên hết vẫn là dựa vào sự tôn trọng lẫn nhau và ít nhất thì cũng đừng gây tác động xấu đến nhau.

Và …

Dẹp qua việc mong chờ sự tin tưởng của mọi người dành cho mình, bởi vì để được mọi người tin tưởng, thì bạn phải uốn éo cuộc sống mình theo cách mà mọi người họ thích. Nhưng chắc gì đó là cách sống mà bạn muốn sống.

Thế nên …

Cứ tự tập trung mà làm,  phớt lờ đi, hãy chứng tỏ bằng những kết quả mình làm, vui với những gì mình có được.

Thế thôi! Chẳng chút lăn tăn.

Hush, don’t speak
When you spit your venom, keep it shut I hate it
When you hiss and preach
About your new messiah ’cause your theories catch fire

I can’t find your silver lining
I don’t mean to judge
But when you read your speech, it’s tiring
Enough is enough

I’m covering my ears like a kid
When your words mean nothing, I go la la la
I’m turning up the volume when you speak
‘Cause if my heart can’t stop it,
I find a way to block it, I go

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: