Mỗi lần vừa về tới nhà, mình hay thích đứng trước quầy tạp hoá nhỏ của nhà mình, hô lớn lên: “Bán đồ đi ông Chiến, bà Chiến “. Thế rồi ba hoặc mẹ lật đật chạy ra bán đồ cho khách như mỗi khi có người mua đồ, rồi phát hiện “thằng mua đồ giả tạo” rồi cười phá lên: “Thằng Hiệp về rồi” sau đó gáng dụ dỗ mình ăn trái cây,ăn này ăn nọ.

Mỗi lần đi xa nhà, mẹ cố kêu mang thêm chút trái cây, nước đi đường. Gạt qua ngại ngùng thể hiện tình cảm trước mặt của một đứa con trai, chủ động ôm mẹ một cái thật chặt rồi lại nhảy lên xe rời nhà để xe lăn bánh tiếp tự mình đi xây dựng cuộc sống riêng.

Điều quan trọng mong nhất cho cha mẹ là sức khoẻ và bình an.

mom

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: