Cứ đi rồi sẽ đến – Minh DeltaViet

Cứ đi rồi sẽ đến - Minh Delta Việt
Cứ đi rồi sẽ đến – Minh DeltaViet

Mình thường hay đọc sách tiếng anh nhiều hơn vì một phần, chất lượng nội dung phong phú và tốt hơn, một phần vì cũng rèn luyện tiếng anh. Nhưng mình cũng không bỏ lỡ những cuốn sách Việt Nam, đặc biệt là về những người thanh niên trẻ Việt Nam, về những tư tưởng của con người Việt. Vì chỉ có người Việt, sách Việt với ngôn ngữ Việt mới miêu tả chính xác được những gì đang diễn ra ở Việt Nam, và mới chỉ làm cho mình, một thanh niên người Việt cảm nhận sâu sắc và đồng cảm hơn.

Cuốn “Cứ đi rồi sẽ đến” cũng là một thể loại sách truyền cảm hứng với câu chuyện của anh Minh công ty Delta Việt. Sách không “đao to búa lớn”, không nhiều thành tựu lớn lao, nhưng có thể xem đó là điểm mình thịch, anh Minh là thanh niên trẻ chưa 30 tuổi, nên những gì anh làm được chưa to tát so với nhiều người nhưng những câu chuyện sinh viên, trầy trật khởi nghiệp được miêu tả rất thật ở môi trường Việt Nam.

Mình đã là sinh viên, đã sống cùng một môi trường giáo dục, đè nặng bằng cấp và ít những đường lối chỉ dẫn thực tế và có thể xem đã từng dành thời gian cho chuyện khởi nghiệp. Cho nên mình cũng cảm thấy được những gì khó khăn của anh Minh kể lại trong sách, hay niềm vui khi anh thành công. Chỉ có ý chí và sự kiên trì mới tạo nên sự thay đổi, thành công vượt giới hạn.

Một cuốn sách không khó để đọc cho các bạn trẻ Việt Nam, để tiếp sức mình, để thốc bản thân mình cố gắng phấn đấu cho bản thân mình trước khi xã hội còn chưa tạo điều kiện nhiều.

Chúc anh Minh và các bạn trẻ Việt Nam dám ước mơ, thử thách bản thân, tập trung phấn đấu và đạt kết quả cao.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: