Met Ma Ying Jiu, the President of Taiwan

Besides conquering Yushan, the highest peak in Taiwan last year, this year I had a chance to meet  Ma Ying Jiu, the President of Taiwan. I can’t ask for more. I’ve had great time in Taiwan.

IMG_8945

跟馬總統見面,握手。我應該開心還是難過?。。。哈哈但是我覺得更有意思,更喜歡這個經驗,越忘不了台灣了。

Gặp gỡ với tổng thống Đài Loan, Ma Ying Jiu. Hoàn thành leo núi cao nhất Taiwan, Yushan, giờ nhờ đoạt giải lại gặp thêm tổng thống Taiwan, một khoảng thời gian đáng nhớ ở Đài Loan.

Có câu chuyện vui bên lề thế này: Nghe mình bắt tay với tổng thống, bạn mình nói ” 不好!Không tốt, xui xẻo rồi”.Bạn giải thích vì khá khá sự kiện trùng hợp, mọi người, đặc biệt giới trẻ tin và thêu dệt nên câu chuyện: Cái bắt tay của tổng thống mang lại sự không may mắn cho người khác. Dù sao thì đối với mình, câu chuyện này cũng làm cho kỉ niệm ở Đài Loan thêm đáng nhớ 🙂

Photo credit: 吳姝叡

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: