Monthly Archives: July 2015

The single biggest reason why startups succeed

For those who do startup, 5 key factors will boost the success: Timing, Team, Idea, Business Model, Funding. Let’s find out which one gets the highest priority so you need to take it more serious.

Tagged , ,

Encouragement instead of judgement

Getting over some fears inside me and I feel the criticism people did to me in the past, it’s really really evil.

They criticized me, they abused me for me being not perfect. One particular example, my weird voice. I got so much trouble with my voice since I was a little kid. With speech disorder, I always mispronounce every single word. And honestly, my voice was little feminine so they kept abusing me by laughing at my voice. I couldn’t do any thing by holding myself not talking any words, by feeling nervous every time I speak up a word, worrying people will laugh at my voice. Even when I reached the age of puberty, my voice was cracked and changed. (During that time, my teacher abused me by calling me “drake’s voice”) Even my Vietnamese pronunciation was improved a lot, but my self-esteem and my fear always keep me hiding in corners.

But I did make a fight, showed them that I was not behind of them.

Yes.

When I was a kid, I was so different to many of them. People thought I’m nothing but with speech disorder. I was so much behind of them.

And now, I was still so different to many of them. But I have done many better than them. And this never-give-up spirit will keep me going further.

So please! If you can read it, please don’t kill the confidence of anyone by criticizing them, saying bad words to their imperfection. Because you just make them hold them back, even leading to suicide. Especially to the kids, they are really easily vulnerable and still need time to be their own awesomeness.

Let’s encourage people to be imperfect, to be themselves, to shine in their own lights. And even in daily life, just some encouraging words can instantly make people feel great and yes, it’s a good day for them and for you.

From Google Image

From Google Image

Tagged , , , , ,

Mark Twain said:
“Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you didn’t do than by the ones you did do.”

So throw off the bowlines. Sail away from the safe harbor. Catch the trade winds in your sails. Explore. Dream. Discover.

twain-do

Tagged ,

John Green: The nerd’s guide to learning everything online

Some of us learn best in the classroom, and some of us … well, we don’t. But we still love to learn, to find out new things about the world and challenge our minds. We just need to find the right place to do it, and the right community to learn with. In this charming talk, author John Green shares the world of learning he found in online video.

Ted Link: http://www.ted.com/talks/john_green_the_nerd_s_guide_to_learning_everything_online#t-398268

Tagged ,

No title

Don’t know why I keep suddenly waking up around 5am these 3 days. Now, I’m staying up, thinking about many things in my life.

– Great job, dude! You got 2 out of 3 as you expected. Besides that, no need to apply, some great companies are offering you attracting positions. Many have no choice but you have choices. More confident than ever. Throw back to the past, everything seemed to be vague for you. You’ve worried about everything, that’s how you keep trying to figure out, to do well. Now it paid off.

– Bad dude! You’re still not good at something and feeling you not doing anything to improve them, as not self-discipline and self-control as you before. The excuses can be your busy, your loneliness, your personality. But … you know you can control better than this, be less distracted from others.

To keep moving forward, you have to push yourself and keep improving yourself!

And … the one and only, come and comfort me.

“Mọi thứ đều có thể xảy ra!”

“…Nếu làm tốt, mọi thứ tự nhiên sẽ tới…” – Phạm Hồng Hải, CEO người Việt đầu tiên của ngân hàng HSBC Việt Nam

Năm 1995, anh vừa tốt nghiệp thì vào làm việc ở HSBC, hầu như học lại từ đầu, tiếng Anh không giỏi, ăn nói lắp bắp vụng về, gặp nhiều áp lực, thỉnh thoảng đuối, chán nản, muốn xin nghỉ việc và bị hấp dẫn bởi mức lương hấp dẫn từ môi trường công ty khác.
Sau khoá Tinh thần lãnh đạo (Leadership Spirit), anh xác định rõ hơn mục tiêu sự nghiệp.  Ngoài năng lực với việc yêu thích, đam mê, công việc và tinh thần lạc quan với mọi vấn đề được đánh giá từ mọi người, anh lên vị trí giám đốc kinh doanh vốn và ngoại tệ và được bổ nhiệm vị trí Tổng giám đốc ngân hàng HSBC Việt Nam vào 2014.
Anh nhận xét tuổi trẻ bây giờ “khó hơn” do nhiều cơ hội, lựa chọn, không bị áp lực bởi hoàn cảnh cuộc sống như ngày trước, muốn thành công thì phải chấp nhận va vấp, học từ những người xung quanh.
Anh quan niệm về thành công:
“Không có đường tắt, cái gì cũng có giá của nó”
“…Nếu làm tốt, mọi thứ tự nhiên sẽ tới…”
“Mọi thứ đều có thể xảy ra”
Tóm tắt từ Forbes Việt Nam và báo mạng
—-
Cứ từng bước, kiên trì cải thiện và phát triển.
Xác định mục tiêu rõ ràng và dám mơ lớn.
Anh Phạm Hồng Hải - Tổng Giám Đóc Ngân hàng HSBC Việt Nam

Anh Phạm Hồng Hải – Tổng Giám Đóc Ngân hàng HSBC Việt Nam

Tagged , , ,

Keep moving forward

After 3 month preparation for some challenges and opportunities, I got one and failed one … as my estimation 🙂 Right now, I feel I’m stronger and more confident than ever. Old plan done and now new things, new targets in my just written plan.

Oh! I guess there are some interesting things coming up. Feel much more suitable and more exciting to work them out.

Life always treat you well if you keep believing in yourself, staying positive and trying.

This is my fight song
Take back my life song
Prove I’m alright song
My power’s turned on
Starting right now I’ll be strong
I’ll play my fight song
And I don’t really care if nobody else believes
‘Cause I’ve still got a lot of fight left in me

Giúp trẻ tự lập

(中文下面)

Tình thương của ba mẹ dành cho con không nên là việc chuyện gì cũng làm thay cho con, cấm cản con làm này làm nọ, đi đây đi đó vì sợ con đau, con té hoặc chiều chuộng quá mức.

Cách tốt hơn hết là chỉ con phân biệt đúng sai, rèn luyện con tính độc lập, không phải trông đợi vào ai, để cuộc đời sau mỗi lần vấp ngã, không phải ngồi khóc chờ đợi người khác tới giúp đỡ mà là tự đứng lên mạnh mẽ hơn, và rồi tự đưa ra những quyết định của cuộc đời của đứa-trẻ-sẽ-phải-vấp-và-lớn sau này.

父母該什麼愛孩子?不是什麼都替孩子做,不讓他們做這個做那個,去這裡去那裡為了怕他們受傷或是太寵他們。

更好的辦法就是教他們什麼是對錯,加強他們的獨立,不要傍人籬壁,為了每一次絆倒,不要哭著等人來替他們解決,就可以站起來更強,以後可能決定他們自己的生活。

Giúp trẻ tự lập

Giúp trẻ tự lập

When you are afraid of telling your bad thing to someone, it means that person already lose the trust from you.

To all the girls out there

Out of all of the girls
You’re my one and only girl
Ain’t nobody in the world tonight

All of the stars, you make them shine like they were ours
Ain’t nobody in the world but you and I
You and I
Ain’t nobody in the world but you

You stop the room when we walk in
Spotlight’s on everybody’s staring
Tell all of these boys they’re wasting their time
Stop standing in line, ’cause you’re all mine

And this evening I won’t let the feeling die
I never wanna leave your side