Giúp trẻ tự lập

(中文下面)

Tình thương của ba mẹ dành cho con không nên là việc chuyện gì cũng làm thay cho con, cấm cản con làm này làm nọ, đi đây đi đó vì sợ con đau, con té hoặc chiều chuộng quá mức.

Cách tốt hơn hết là chỉ con phân biệt đúng sai, rèn luyện con tính độc lập, không phải trông đợi vào ai, để cuộc đời sau mỗi lần vấp ngã, không phải ngồi khóc chờ đợi người khác tới giúp đỡ mà là tự đứng lên mạnh mẽ hơn, và rồi tự đưa ra những quyết định của cuộc đời của đứa-trẻ-sẽ-phải-vấp-và-lớn sau này.

父母該什麼愛孩子?不是什麼都替孩子做,不讓他們做這個做那個,去這裡去那裡為了怕他們受傷或是太寵他們。

更好的辦法就是教他們什麼是對錯,加強他們的獨立,不要傍人籬壁,為了每一次絆倒,不要哭著等人來替他們解決,就可以站起來更強,以後可能決定他們自己的生活。

Giúp trẻ tự lập
Giúp trẻ tự lập

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: