Ăn tối

Em nói với giọng trách móc: Tưởng hồi qua anh đã đồng ý đi với người đó tối nay đi ăn rồi mà sao giờ còn muốn đi ăn tối với em.

Cậu: “Anh trả lời là anh bận đi với người yêu hôm nay rồi”

Tối nay, tiền ăn tối của hai đứa có vẻ bị gấp đôi so với những lần trước. Không chỉ buồn mà khi người ta vui thì hình như cũng ăn nhiều…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: