See first

Cậu hỏi em sao cái gì cũng cập nhật tình hình của mình lẹ vậy. Vừa “up” hình, share thông tin hay viết gì lên face sờ book thì em đều biết hết. Bộ em stalk face cậu thường xuyên sao?!

Em đâu cần thiết mà ngồi tìm facebook anh stalk anh mỗi giây phút làm gì. Chỉ cần cho facebook anh “see first” là anh chỉ cần cập nhật gì lên là facebook sẽ “báo cáo” em tức thì… Anh là priority mà

Thật lợi hại và … Sợ hãi 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: