Sweet “Sugar”

Đứng ở quầy mua vé.

“Có ăn bắp hay nước ngọt gì không?” Anh hỏi em.

Em nói nhiều đường tối ăn không tốt, muốn tích mỡ hả. Anh vẫn cứng đầu, mua 1 ly bự cho đã khát. “Thì 1 tuần có uống 1 lần thôi mà”

Ngồi xem phim, em quay qua vơ lấy ly nước ngọt hút một hơi.

“Ngọt quá, toàn đường không, ông này toàn uống ngọt”. Em cằn nhằn.

“Thì em không thấy anh ngọt ngào hả hehe”… Anh cười lém…

1 phút sau,

Em lại vớ hút tiếp.

“Sao nãy chê giờ uống nữa rồi”

“Ờ thì cho ‘ngọt ngào’” …


Nói chung uống nước ngọt đã khát mà … hai đứa sợ tích mỡ…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: