Chương 1. Vai trò và công việc của huấn luyện viên cá nhân

I. Lợi ích của việc thể dục thường xuyên: Thể dục thường xuyên giúp giảm nguy cơ các bệnh về sức khoẻ, khi vận động với cường độ cao hơn, tần suất lớn hơn và thời gian lâu hơn sẽ đem thêm nhiều lợi ích về sức khoẻ, trung bình quân, hoạt động thể dụcContinue reading “Chương 1. Vai trò và công việc của huấn luyện viên cá nhân”

Căn bản cho người làm quen Fitness

Đối với những người làm quen fitness, có thể chia làm 4 cấp: Cấp độ 1 – Người mới (làm quen từ 0 – 3 tháng) đây là những người chưa có kinh nghiệm gì về fitness Cấp độ 2 – Căn bản (tập từ 3 – 6  tháng): Những người đã biết dụng cụContinue reading “Căn bản cho người làm quen Fitness”