Chuyến đi Yushan: Ngày thứ 4 – Bình yên hồ Nhật Nguyệt

Thế là kế hoạch đi từ làng Dongpu(東埔溫泉)tới Dingkang(頂崁)sau đó (hy vọng) đón được xe tới Hồ Nhật Nguyệt (日月潭) Okay. Tranh thủ ăn trưa rồi sau đó cũng bắt được xe đi Dingkang. Vừa lên xe thì bắt gặp lại chú tài xế hôm qua chở mình. Chú hỏi mình hôm qua ngủ ởContinue reading “Chuyến đi Yushan: Ngày thứ 4 – Bình yên hồ Nhật Nguyệt”