Duyên Phật Giáo

Một trong những niềm vui trong chuyến đi Ấn Độ vừa rồi là đến được 2 trong 4 thánh địa của Phật Giáo, đó là tới được Vườn Lộc Uyển Sarnath, nơi hình thành ra Phật Giáo và Bồ Đề Đạo Tràng, nơi đức Phật thành đạo. Bản thân cảm giác thế nào? Đó thậtContinue reading “Duyên Phật Giáo”