The Alchemist – Nhà Giả Kim

Một tiếng gọi trong tiềm thức về một niềm đam mê, một sứ mệnh sẽ luôn nhắc nhở mình cho dù mình không theo đuổi. Chỉ những người có sự quyết tâm sẽ thay đổi và lên kế hoạch thực hiện. Hoặc là lãng quên điều đó và vẫn tự hỏi mục đích sống củaContinue reading “The Alchemist – Nhà Giả Kim”

Sách theo thời gian

Tôi tin rằng theo dòng thời gian trưởng thành của con người, những suy nghĩ, quan niệm về con người, cuộc sống cũng thay đổi theo cho nên thể loại sách của con người cũng sẽ thay đổi theo để đáp ứng nhu cầu thõa mãn tinh thần, tìm kiếm sự chia sẻ, nguồn cảmContinue reading “Sách theo thời gian”