Leo núi Phú Sĩ Nhật Bản đón bình minh: Chuẩn bị

Núi Phú Sĩ là ngọn núi cao nhất Nhật Bản (3776m – Núi Fanxipang của Việt Nam  chỉ 3134m), đây là ngọn núi thiêng liêng của Nhật Bản nên trong đời sống của người Nhật Bản thường xuất hiện hình ảnh núi Phú Sĩ. Đối với người nước ngoài thì người ta luôn biết vềContinue reading “Leo núi Phú Sĩ Nhật Bản đón bình minh: Chuẩn bị”

Bucket List: #48 Go Scuba Diving

Being attracted and impressed by how beautiful of the marine life is with gorgeous coral reefs and exotic underwater flora and fauna. So I have been wanted to try the feeling diving deep down the sea. No more waiting. I make it again. Not just only dive one time, but 4 times and became a certifiedContinue reading “Bucket List: #48 Go Scuba Diving”

Bucket list: #41. Be naked on a beach

Finally, I did one more thing in my bucket list: #41. Be naked on a beach It’s an exploring to one to TOP 10 the wildest beaches in the world chosen by BBC. Even the tide was so strong but it’s still amazing to be there. No people around. So I couldn’t hold myself fromContinue reading “Bucket list: #41. Be naked on a beach”