“Mọi thứ đều có thể xảy ra!”

“…Nếu làm tốt, mọi thứ tự nhiên sẽ tới…” – Phạm Hồng Hải, CEO người Việt đầu tiên của ngân hàng HSBC Việt Nam Năm 1995, anh vừa tốt nghiệp thì vào làm việc ở HSBC, hầu như học lại từ đầu, tiếng Anh không giỏi, ăn nói lắp bắp vụng về, gặp nhiều ápContinue reading ““Mọi thứ đều có thể xảy ra!””