The Alchemist – Nhà Giả Kim

Một tiếng gọi trong tiềm thức về một niềm đam mê, một sứ mệnh sẽ luôn nhắc nhở mình cho dù mình không theo đuổi. Chỉ những người có sự quyết tâm sẽ thay đổi và lên kế hoạch thực hiện. Hoặc là lãng quên điều đó và vẫn tự hỏi mục đích sống củaContinue reading “The Alchemist – Nhà Giả Kim”