Sharing Vietnam to NTU Students

9 months ago, I was in the room 202 Freshman Building to hear the introduction of my very first Chinese class. May 20 2015, today, I showed up at that room again but to be the person on stage sharing with some people about Vietnam. How interesting is life! These National Taiwan University students willContinue reading “Sharing Vietnam to NTU Students”

[Taiwan] Thư viện đại học quốc gia Đài Loan

Biết là đến thứ hai tuần sau mới có thẻ sinh viên nhưng mà mình thật sự rất muốn vào thư viện để có thể đọc sách, có không gian tốt để ngồi đọc, học nên đã tìm hiểu và xin vào được thư viện cũng như làm thẻ thành viên ở Sport Center tạiContinue reading “[Taiwan] Thư viện đại học quốc gia Đài Loan”