Tag Archives: see first

See first

Cậu hỏi em sao cái gì cũng cập nhật tình hình của mình lẹ vậy. Vừa “up” hình, share thông tin hay viết gì lên face sờ book thì em đều biết hết. Bộ em stalk face cậu thường xuyên sao?!

Em đâu cần thiết mà ngồi tìm facebook anh stalk anh mỗi giây phút làm gì. Chỉ cần cho facebook anh “see first” là anh chỉ cần cập nhật gì lên là facebook sẽ “báo cáo” em tức thì… Anh là priority mà

Thật lợi hại và … Sợ hãi 

Tagged