Shane Filan – Genius voice, Go your way

Một buổi tối đã tai với Shane Filan với những bài hát kinh điển với vài cảm nghĩ đọng lại. – Giọng: Sau mười mấy năm thì giọng hát vẫn rõ, có nội lực và ngọt, hát live trực tiếp mà nghe hay và cảm xúc hơn bật nhạc ở nhà. Trong các ca sĩContinue reading “Shane Filan – Genius voice, Go your way”