Tự nhắc mình!

Giữ mọi chuyện đơn giản thôi. Hạnh phúc và vui buồn cũng chỉ là một cảm xúc ở một thời điểm nhất định và có thể thay đổi rất nhanh chóng. Cho nên có buồn thì cũng cho qua mau, tìm động lực để thay đổi. Có vui thì cười một cách thoải mái. TrongContinue reading “Tự nhắc mình!”

Gom đi gom lại về đơn giản.

Bên đây, nhiều thời gian một mình với một mình, mọi thứ cũng chậm rãi, đều đặn, tuần hoàn, mình cũng không phải hối hả, bận rộn, lo lắng suy nghĩ suốt mọi chuyện như hồi ở Việt Nam. Thì cũng đúng, thời gian sinh viên, áp lực ra đời, công việc, hướng đi mà.Continue reading “Gom đi gom lại về đơn giản.”