Thời gian nào tốt nhất để workout?

Nhiều người hỏi câu này, và mình cũng chốt lại luôn bằng cách viết bài này. Hãy cùng xem xét từng buổi: Buổi sáng Không bị làm phiền, bị quấy rối vì chẳng ai rủ re bạn giờ này Buổi sáng ít người tập nên thoải mái sử dụng không gian, dụng cụ Khởi độngContinue reading “Thời gian nào tốt nhất để workout?”