Review: Wall Street English Việt Nam

Vừa rồi, mình có viết trên facebook có dính dáng đến Wall Street English Việt Nam thì khá nhiều bạn hỏi mình về Wall Street English. Cũng như Management Trainee, mình viết bài này để ai cần thông tin sẽ có cái nhìn rõ và thực tế nhất. Xin lưu ý là bài viết nàyContinue reading “Review: Wall Street English Việt Nam”

Yeppp! My TOEIC score 970/990

I was delightful to know that I got the highest TOEIC score in Wall Street Institute and even more surprised to accept the truth that : I got 970 out of 990. Remember when I was about 12 year old boy. I got 1 for my English test. At that time, I didn’t know  howContinue reading “Yeppp! My TOEIC score 970/990”