Chuyện về lòng tin người – Từ Phương Phan

 Phương (Bạn thân->xem như đã xin phép sao chép :D) Đối với những người mới gặp gỡ mình thường đặt lòng tin của mình ở dạng mình chưa-bị-lừa bao giờ cả. Mình hẹn bạn đi xem kịch, mình vào trước, bạn đến trễ, mình gửi vé cho người soát vé và dặn là bạn mình tênContinue reading “Chuyện về lòng tin người – Từ Phương Phan”