Sharing Vietnam to NTU Students

9 months ago, I was in the room 202 Freshman Building to hear the introduction of my very first Chinese class. May 20 2015, today, I showed up at that room again but to be the person on stage sharing with some people about Vietnam. How interesting is life! These National Taiwan University students willContinue reading “Sharing Vietnam to NTU Students”

Xổ số hóa đơn trúng 7 tỷ và chuyện đóng thuế

Vỡi mối lần mua đồ dù có giá trị bao nhiều ở Đài Loan, nếu bạn may mắn, bạn sẽ có thể trúng gần 7 tỷ tiền Việt Nam hoặc thấp hơn. Đó là chuyện có thật ở Đài Loan. Và càng thú vị hơn khi biết được ý nghĩa của những tờ hóa đơnContinue reading “Xổ số hóa đơn trúng 7 tỷ và chuyện đóng thuế”

Bucket list: #6 Conquer Fanxipang, the highest peak of Vietnam.

Pic 1. The gorgeous view from the highest peak in Vietnam Complete day: January 20 2013 Target: Climb Fanxipang mountain to the highest peak of Vietnam with the height is 3143m and be topless (without any shirt on) haha. How I complete: Actually, I had a plan to conquer Fanxipang in 2012 summer. But atContinue reading “Bucket list: #6 Conquer Fanxipang, the highest peak of Vietnam.”