2 thoughts on “Travel

  1. duyennguyen says:

    hi bạn, mình có đọc bài viết trên blog của bạn, mình dự định đi Đài loan nên mình muốn hỏi 1 số kinh nghiệm của bạn, neu duoc co the cho minh so dien thoai hay FB de minh hoi chi tiet duoc khong? cảm ơn bạn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: